Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"When the boy eats, the girl eats."

แปลว่า:เวลาเด็กผู้ชายกิน, เด็กผู้หญิงกิน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mcc8ME

ตกลง when แปลแล้วจะให้มี ที่ หรือไม่มี ที่

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nidtaya

ตอบถูกแล้วให้ผิดทำไม

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AmakataShi

เมื่อเด็กผู้ชายทาน เด็กผู้หญิงทาน >> ผิดตรงไหน?

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

นั้นซิความหมายเดียวกันแต่ยังผิดอยู่

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/poochita

ตอบถูกให้ผิด

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา