1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ใหญ่หรือเล็ก"

"ใหญ่หรือเล็ก"

แปลว่า:Large or small?

September 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YingYing5822

ตอบตามข้อยังไม่ถูก งง


https://www.duolingo.com/profile/KanitKaruh

ไม่มีคำตอบที่ถูกแก้ไขด้วย

Learn English in just 5 minutes a day. For free.