Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ใหญ่หรือเล็ก"

แปลว่า:Large or small?

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/YingYing5822

ตอบตามข้อยังไม่ถูก งง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KanitKaruh

ไม่มีคำตอบที่ถูกแก้ไขด้วย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา