"ใหญ่หรือเล็ก"

แปลว่า:Large or small?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/YingYing5822

ตอบตามข้อยังไม่ถูก งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KanitKaruh

ไม่มีคำตอบที่ถูกแก้ไขด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย