"เขาดื่มแล้วเขียน"

แปลว่า:He drinks and then writes.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Por.kanytha

เขาดื่มแล้วเขียน แปลได้ว่า "he drinks then writes" เพราะถ้า He drinks and then writes. น่าจะแปลได้ว่า "เขาดื่มและเขียน" มากกว่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Por.kanytha

เขาดื่มแล้วเขียน แปลได้ว่า "he drinks then writes" เพราะถ้า He drinks and then writes. น่าจะแปลได้ว่า "เขาดื่มและเขียน" มากกว่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

มั่วดีจัง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย