Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาดื่มแล้วเขียน"

แปลว่า:He drinks and then writes.

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Por.kanytha

เขาดื่มแล้วเขียน แปลได้ว่า "he drinks then writes" เพราะถ้า He drinks and then writes. น่าจะแปลได้ว่า "เขาดื่มและเขียน" มากกว่า

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Por.kanytha

เขาดื่มแล้วเขียน แปลได้ว่า "he drinks then writes" เพราะถ้า He drinks and then writes. น่าจะแปลได้ว่า "เขาดื่มและเขียน" มากกว่า

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา