"เด็กผู้หญิงกี่คนอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้"

แปลว่า:How many girls are in the zoo?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Por.kanytha

ใช้คำว่า "แห่งนี้" ก็ต้องเป็น This มากกว่า The สิคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย