1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Tak, to jest ona."

"Tak, to jest ona."

Tłumaczenie:Yes, it is her.

April 2, 2014

6 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/maja2308

Ja napisałam ,,Yes, it is she'' i zaliczyło. Podano drugi przykład ,,Yes it is her"


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2145

Tłumaczenie It is her jest znacznie lepsze, bo będzie poprawne we wszystkich kontekstach. Natomiast It is she będzie dopuszczalne (i bardzo formalne) tylko w szczególnych przypadkach, tylko w tak zwanych "linking phrases" (gdy dopełnienie jest tożsame z podmiotem zdania). W początkowym etapie nauki nawet nie ma sensu uczyć się tej wersji, bo forma It is her również w tych przypadkach zostanie zastosowana przez większość rodzimych użytkowników angielskiego.

Znacznie lepiej jest nauczyć się, że w języku angielskim zaimek osobowy występuje w mianowniku tylko wtedy, gdy w zdaniu pełni funkcję podmiotu. Jest to ze sobą tak ściśle powiązane, że w nowszych podręcznikach gramatyki często nie używa się dla tego przypadku nazwy mianownik (Nominative Case), tylko Subjective Case (przypadek podmiotowy).

Drugi przypadek języka angielskiego to dopełniacz. I trzeba tu zauważyć, że w języku polskim dopełniacz ma bardzo wiele funkcji - chyba najwięcej ze wszystkich przypadków. Nie tak jest w języku angielskim: w języku angielskim dopełniacz służy do określania cechy posiadania lub przynależności. Posługujemy się nim wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że coś do kogoś należy (jest czyjąś własnością), lub do czegoś przynależy (np. cień do tego drzewa, które go rzuca). I znów, często nie używa się już nazwy dopełniacz (Genitive Case), tylko Posessive Case (przypadek dzierżawczy). Przy czym ciekawostką jest, że zaimki podzieliły się na zaimki dzierżawcze (Posessive Pronouns) - występujące samodzielnie, np. na końcu zdania zamiast rzeczownika - oraz przymiotniki dzierżawcze (Possessive Adjectives) - które mogą występować tylko i wyłącznie przed rzeczownikami i nigdy bez nich.

Trzeci przypadek w języku angielskim do biernik. I tu trzeba to wyraźnie zaznaczyć: w języku angielskim odrębną formę biernika mają tylko i wyłącznie zaimki (ale nie tylko zaimki osobowe - również zaimki pytające i nieosobowe). Wszystkie pozostałe słowa które odmieniają się przez przypadki (np. rzeczowniki, liczebniki) w bierniku mają identyczną formę jak w mianowniku. Ponadto, angielskie zaimki formę biernika przyjmują zawsze wówczas, gdy w zdaniu pełnią funkcję dopełnienia. A zamiast nazwy biernik (Accusative Case), teraz często używa się Objective Case (przypadek dopełnieniowy).

I tu dochodzimy do sedna problemu z tłumaczeniem angielskiego biernika na język polski. W języku polskim dopełnienie może być w różnych przypadkach: dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik lub miejscownik (najczęściej jeden z 3 pierwszych). O tym jaki przypadek będzie w języku polskim poprawny, decyduje rekcja czasownika (czyli to, jakiego przypadka żąda określony czasownik), oraz funkcja danego słowa w zdaniu (czy jest dopełnieniem bliższym, dopełnieniem dalszym, czy np. okolicznikiem). W języku angielskim w tych wszystkich funkcjach będzie występował biernik, bo... pozostałych przypadków w języku angielskim nie ma. Obowiązuje krótka zasada: jeśli dane słowo w języku angielskim jest dopełnieniem, to jest w bierniku - koniec, kropka. I nie ma najmniejszego znaczenia, czy w języku polskim to słowo byłoby w dopełniaczu ("ich"), celowniku ("im"), bierniku ("je" lub "ich", zależnie od płci), w narzędniku ("nimi") czy miejscowniku ("nich"). W języku angielskim zawsze będzie zastosowany biernik.

Oto pełna odmiana zaimków osobowych - z uwzględnieniem różnych nazw przypadków w których występują.

Mianownik Biernik
Subjective Case Objective Case
ja I me
ty you you
on he him
ona she her
ono it it
to it it
my we us
wy you you
oni they them
one they them

Oraz zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze:

Dopełniacz (zaimek dzierżawczy) Dopełniacz (przymiotnik dzierż.)
Posessive Case (Posessive Pronoun) Posessive Case (Poss. Adjective)
mój/moja/moje mine my
twój/twoja/twoje yours your
jego his his
jej hers her
(tego) its its
nasze ours our
wasze yours your
ich theirs their
(tych) theirs their

https://www.duolingo.com/profile/BarbaraMic606356

Błąd. Nie podaliscie prawidłowego tłumaczenia. Powinno być: yes, it is she.


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2145

Odpowiedź "yes, it is she" też jest akceptowana, ale nie dlatego że jest poprawniejsza niż "yes, it is her". Odpowiedź jest "yes, it is she" hiperpoprawna, ale praktycznie nie używana w powszechnym języku. Taka forma byłaby zupełnie naturalna... 400 lat temu. Natomiast obecnie jest bardzo niewiele kontekstów w których byłoby naturalna. Można ja zastosować wówczas, gdy podmiot jest tożsamy z dopełnieniem, a jednocześnie jest w 3-ciej osobie, np. w takim dialogu:

A telephone rings.
– Hallo?
– Good afternoon. This is Tom speaking. Is that Mrs. Anna?
– Yes, it is she, Anna speaking.

Przy czym nawet w takim przypadku większość anglofonów powie jednak Yes, it is her.


https://www.duolingo.com/profile/BarbaraMic606356

To po polsku powinno brzmieć chyba ,,tak, to jest jej"?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2145

Nie, nie powinno. Naprawdę, proszę czytać starsze komentarze.

"Tak to jest jej" byłoby po angielsku "Yes, it is hers". Dla odróżnienia, gdybyśmy powiedzieli o co konkretnie chodzi, np. "Tak to jest jej pies" - po angielsku będzie "Yes, it is her dog".

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.