Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กหลายคนอ่านหนังสือ"

แปลว่า:The children read a book.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AyaMiki2

เลือกข้อนี้ก็ไม่ถูกแก้ไขด้วย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sutisasunt

ใช่คะไม่ถูกต้องแก้ไขด้วย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PiyanuchLa

ทำไมถึงเป็น a book ??

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mod503453

อธิบายด้วยทำไมต้องเป็น a book

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา