"เด็กหลายคนอ่านหนังสือ"

แปลว่า:The children read a book.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutisasunt

ใช่คะไม่ถูกต้องแก้ไขด้วย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AyaMiki2

เลือกข้อนี้ก็ไม่ถูกแก้ไขด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PiyanuchLa

ทำไมถึงเป็น a book ??

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mod503453

อธิบายด้วยทำไมต้องเป็น a book

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bank364885

The children read book.... What wrong?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย