"Grandmother is making tea."

แปลว่า:คุณยายกำลังทำชาอยู่

September 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chaiwat12

ควรใช้คำว่า ชง


https://www.duolingo.com/profile/CantaCoop

คุณยายกำลังชงชาอยู่


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

คุณยายกำลังชงชาอยู่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย