"Το μικρό κορίτσι τρώει το ψάρι."

Μετάφραση:The little girl eats the fish.

September 26, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.