"Η επιθυμία"

Μετάφραση:The desire

πριν από 1 χρόνο

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Michael409270

The wish (η επιθυμία), δεν είναι επίσης σωστό;

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Maria794512

Ναι

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.