Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She is sad."

แปลว่า:เธอเศร้า

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nizar187684

เธอเศร้าใจ น่าจะได้ป่ะครับ

1
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา