Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Dinner is ready."

แปลว่า:ข้าวเย็นพร้อม

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Numalee3

ออกเสียงไม่ดี

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nizar187684

อาหารค่ำพร้อมแล้ว นีาผิดดเวยหรอครับแหม่

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา