"Dinner is ready."

แปลว่า:ข้าวเย็นพร้อม

September 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

อาหารเย็นเสร็จแล้ว หรือ อาหารเย็นพร้อมแล้ว น่าจะถูกนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Tukky641145

อาหารเย็น​พร้อมแล้ว​


https://www.duolingo.com/profile/Numalee3

ออกเสียงไม่ดี


https://www.duolingo.com/profile/Nizar187684

อาหารค่ำพร้อมแล้ว นีาผิดดเวยหรอครับแหม่


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/thira824534

มื้อเย็นพร้อมแล้วผิดเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย