"Dinner is ready."

แปลว่า:ข้าวเย็นพร้อม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Numalee3

ออกเสียงไม่ดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nizar187684

อาหารค่ำพร้อมแล้ว นีาผิดดเวยหรอครับแหม่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย