Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khoa học"

Dịch:The science

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hien5437

Ở đây là science còn đáp án thì là sciences

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/boluong

Science cũng đc mà?

6 tháng trước