"Khoa học"

Dịch:The science

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hien5437

Ở đây là science còn đáp án thì là sciences

1 năm trước

https://www.duolingo.com/boluong

Science cũng đc mà?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.