"พวกเราอ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง"

แปลว่า:We read the book to them.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/changnajaz

เลือกข้อไหนก็ไม่มีข้อถูกต้อง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/changnajaz

เลือกข้อ 2 บอกข้อ 3 ถูก พอเลือกข้อ 3 บอกข้อ 2 ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/changnajaz

น่าจะเกิด bug ช่วยแก้ไขด้วบนะคะเป็นแบบนี้หลายหัวข้อเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanjana717878

กินจุดเลยจ่ะ .....

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pheerawit
8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย