1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเราอ่านหนังสือให้พวกเขาฟั…

"พวกเราอ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง"

แปลว่า:We read the book to them.

September 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/changnajaz

เลือกข้อไหนก็ไม่มีข้อถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/changnajaz

เลือกข้อ 2 บอกข้อ 3 ถูก พอเลือกข้อ 3 บอกข้อ 2 ถูก


https://www.duolingo.com/profile/changnajaz

น่าจะเกิด bug ช่วยแก้ไขด้วบนะคะเป็นแบบนี้หลายหัวข้อเลย


https://www.duolingo.com/profile/Kanjana717878

กินจุดเลยจ่ะ .....

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย