"I love my country."

แปลว่า:ฉันรักประเทศของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Manoon107290

ตอบผิดตรงไหน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kornylao

ผมก็ตอบเหมือนกันแต่ทำไมแจ้งว่าผิดครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย