"Iwantyoutotellmethetruth."

แปลว่า:ฉันต้องการให้คุณบอกความจริงกับฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PinyaKay

ฉันอยากให้คุณบอกความจริงกับฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย