"ไม่มีข้อสงสัย"

แปลว่า:There is no doubt.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PinyaKay

without doubt

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PinyaKay

without doubt

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย