Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you want us to meet tomorrow?"

Dịch:Bạn có muốn chúng ta gặp nhau vào ngày mai không?

11 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenthan396389

"Bạn muốn chúng tôi gặp ngày mai không?" và "Bạn muốn chúng tôi gặp nhau ngày mai không? " cũng không đúng là sao vậy?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

"Bạn muốn chúng tôi gặp ngày mai không?" bản dịch này không rõ ràng, và không tự nhiên.

"Bạn muốn chúng tôi gặp nhau ngày mai không?" thì bản tiếng Anh là "Do you want us to meet each other tomorrow?" sẽ phù hợp hơn vì bạn đang nhấn mạnh "bạn - người được hỏi" không là một thành viên trong "chúng tôi".

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Iamhacker1

Mình ko phải lm

9 tháng trước