"I am a Jew."

Translation:Jestem żydem.

September 29, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/phund

Zwróć uwagę, że żyd to wyznawca judaizmu, zaś Żyd to mieszkaniec Izraela.

September 29, 2017

https://www.duolingo.com/Jellei

Nie do końca. Owszem, "żyd" to wyznawca judaizmu, ale "Żyd" nie musi mieszkać w Izraelu, jak też mnóstwo osób mieszkających w Izraelu nie jest Żydami. "Żyd" oznacza osobę z tej grupy etnicznej.

"żyd" is someone whose religion is Judaism. "Żyd" is an ethnically Jewish person. You can be "Żyd" but not "żyd" (you are Jewish ethnically but an atheist), just as you can be "żyd" while not being "Żyd", if you convert to Judaism despite not being Jewish.

September 29, 2017

https://www.duolingo.com/phund

Masz rację, trochę uprościłem. Ale tak łatwiej zapamiętać, kiedy ten wyraz pisze się wielką literą.

--- You are right, I simplified a bit. This way it is easier to remember when this word is capitalized.

September 29, 2017
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.