Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The girl does not want food."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการอาหาร

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PhanMills

Do you wrong

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา