1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Αυτή είναι ανεξάρτητη."

"Αυτή είναι ανεξάρτητη."

Μετάφραση:She is independent.

September 30, 2017
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.