"Αυτή είναι ανεξάρτητη."

Μετάφραση:She is independent.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Sissy246525

Ok

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.