1. Forum
  2. >
  3. Topic: Romanian
  4. >
  5. "El nu a vrut să cadă!"

"El nu a vrut cadă!"

Translation:He did not want to fall!

September 30, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Schattenparker

a cadea
el/ea cade # să cadă
ei/ele cad # să cadă

other forms identical

Learn Romanian in just 5 minutes a day. For free.