"We are not satisfied with these presidents."

Translation:S těmito prezidenty nejsme spokojení.

September 30, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/AndieCzech

Šlo by prosím zařadit mezi správné odpovědi i tuto verzi: "Nejsme spokojeni s těmito prezidenty"? Děkuji :)

September 30, 2017
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.