"เธออ่าน"

แปลว่า:She reads.

October 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tu.8zPhLlg2byfuv

หล่อนอ่าน


https://www.duolingo.com/profile/PanaleeKha

ทำไมต้องมีsด้วยค่ะคะว่าreads


https://www.duolingo.com/profile/Nattharine10

เพราะประธาน เป็นเอกพจน์ คำกริยาจึงต้องมี s,es ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Hy8l12

เพราะประธานเป็น he she it ต้องเติมs

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย