"No, thank you."

แปลว่า:ไม่ ขอบคุณ

October 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tik231801

ไม่​ ขอบคุณ​ ผิด​ตรงไหน​ ตอบ​ด่วน​


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

ช่วยบอกหน่อย​ จะ​ ตอบยังไงถึงจะถูก


https://www.duolingo.com/profile/RongnapaSa

ลืมเว้นวรรค


https://www.duolingo.com/profile/Killeroop

เว้นวรรคก็ไม่ถูก ไม่รู้จะตอบยังไง


https://www.duolingo.com/profile/Thanawat581380

ไม่ ขอบคุณ #ตอบแบบนี้


https://www.duolingo.com/profile/VVWf6

เราตอบ No,Thank you. ค่ะ ให้ถูกต้องค่ะ สนุกดีไปกันต่อนะคะเพื่อนๆ


https://www.duolingo.com/profile/X7EF3

คำนี้มันผิดตรงไหน​ ตอบถูกแล้วนิ


https://www.duolingo.com/profile/JirayuSrim

ข้อนี้มัน​ Bug รึเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/JirayuSrim

เพราะแค่เว้นวรรคก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/nok555

ผิดตรงไหนคะ


https://www.duolingo.com/profile/ParadiseSu1

เขาไม่ให้แปล เขาให้พูดตามครับ


https://www.duolingo.com/profile/JoniCorley

หราาาาาค้าาาา


https://www.duolingo.com/profile/muthita575

ทั้งพูดจาม ทั้งแปลก็ไม่ได้ คือต้องยังไง??


https://www.duolingo.com/profile/AthikaWong

One of program error sure

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย