"No, thank you."

แปลว่า:ไม่ ขอบคุณ

October 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tik231801

ไม่​ ขอบคุณ​ ผิด​ตรงไหน​ ตอบ​ด่วน​


https://www.duolingo.com/profile/Faisol408205

ตอบถูกแล้ว แต่เว้นวรรคผิดก้อผิด


https://www.duolingo.com/profile/MikeyGasid

ตอบ​ว่า​ ไม่, ขอบคุณ.


https://www.duolingo.com/profile/dfv512

มันต้องตอบภาษาอังกฤษ


https://www.duolingo.com/profile/RongnapaSa

ลืมเว้นวรรค


https://www.duolingo.com/profile/Thanawat581380

ไม่ ขอบคุณ #ตอบแบบนี้


https://www.duolingo.com/profile/ThanaponPO3

ผมตอบเเบบนี้ก็ยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/MyeveryDay3

เราตอบว่า ไม่ thank you ถูกเฉย


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

No, thank you ตอบ​ ไม่​ ขอบคุณ​ ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

ช่วยบอกหน่อย​ จะ​ ตอบยังไงถึงจะถูก


https://www.duolingo.com/profile/Killeroop

เว้นวรรคก็ไม่ถูก ไม่รู้จะตอบยังไง


https://www.duolingo.com/profile/VVWf6

เราตอบ No,Thank you. ค่ะ ให้ถูกต้องค่ะ สนุกดีไปกันต่อนะคะเพื่อนๆ


https://www.duolingo.com/profile/X7EF3

คำนี้มันผิดตรงไหน​ ตอบถูกแล้วนิ


https://www.duolingo.com/profile/JirayuSrim

ข้อนี้มัน​ Bug รึเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/JirayuSrim

เพราะแค่เว้นวรรคก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/nok555

ผิดตรงไหนคะ


https://www.duolingo.com/profile/pakorn269

เขาไม่ให้แปล เขาให้พูดตามครับ


https://www.duolingo.com/profile/JoniCorley

หราาาาาค้าาาา


https://www.duolingo.com/profile/muthita575

ทั้งพูดจาม ทั้งแปลก็ไม่ได้ คือต้องยังไง??


https://www.duolingo.com/profile/AthikaWong

One of program error sure


https://www.duolingo.com/profile/YpYk8

จะบ้าตาย


https://www.duolingo.com/profile/ThanaponPO3

คือเเบบว่าเป้นเเบบนี้หลายข้อมากพิมถูกแต่ขึ้นผิด


https://www.duolingo.com/profile/fTQ75

ผิดตรงไหนครับ


https://www.duolingo.com/profile/Sara834499

No Thank You ถูกไหม


https://www.duolingo.com/profile/Soul799442

ตอบ=ไม่​ ขอบคุณ​ ทำไมยังผิดอีกหล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Hlin896862

ผิดตรงไหนค่ะงง??


https://www.duolingo.com/profile/Hlin896862

ใช่ผิดตรงไหนงง


https://www.duolingo.com/profile/Hlin896862

No, thank you ผิดตรงไหน​ (ไม่​ ขอบคุณ)​ต้องเขียนแบบ​ไหน​ หรือ​ ไม่, ขอบคุณ.​แบบนี้ก็ผิดงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/Donut86114

ตอบไม่​ ขอบคุณ​ ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/LadiiDarak

คำตอบเหมือนกันเป๊ะ​ ทุกตัวอักษร​ ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/QmEV15

ระบบไม่ยอมฟังเสียที่อ่าน


https://www.duolingo.com/profile/chompoogam1

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/mca320

ผิดตรงไหน งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย