Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The instrument"

แปลว่า:อุปกรณ์

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chanya957089

พิมพ์เหมือนกันหลายรอบแต่ก็ผิด ตกภาษาไทยหรือป่าวคะ

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา