"Tomorrow she will get to Paris."

Dịch:Ngày mai cô ấy sẽ đến Paris.

October 2, 2017

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quangcx

Có thể thay "get" bằng "be" được không ạ ?

October 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Không được bạn nhé.

October 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quangcx

Cảm ơn bạn. Trong câu này get là "đến" nên be không dùng được, phải không ạ ?

October 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Đúng rồi đó bạn, "get" trong trường hợp này có nghĩa là "đến", là sau một chuyến đi, bạn đến được nơi bạn cần/muốn đến.

"Be" dùng theo nghĩa là hiện diện, có mặt/ ở, và sau nó không có giới từ "to" nha bạn. "Tomorrow she will be in Paris." / "Cô ấy sẽ có mặt ở Paris vào ngày mai."

October 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quangcx

Cảm ơn bạn rất nhiều.

October 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/peter.le.nt

cô ta sẽ tới Paris ngày mai, sao lại sai?

December 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/GarenaInc

"Mai cô ấy sẽ đến Paris" sai?

September 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.