"Tôi đã nấu cơm."

Dịch:I cooked rice.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vietdung2511

"i cooked the rice" tại sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaPhuLe

đúng t củng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaPhuLe

the vào bị sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.