"Co si tvý kolegyně mysleli vo tvým novým ptákovi?"

Translation:What did your colleagues think about your new bird?

October 3, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Baukluker

Co si tvý kolegyně myslely...

October 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nueby

Můj zdroj: http://www.factumcz.cz/K.Tahal-Grammar.pdf, strana 269:

U sloves v minulém participiu používá obecná čeština jediný tvar, bez rozlišení rodu (novináři|návrhy|studentky|auta čekali). Je samozřejmé, že i ve spisovném jazyce je rozdíl mezi -li a -ly pouze pravopisný, takže v mluvené podobě jde o odchylku jen u neutra.

Váš?

October 3, 2017
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.