"They have milk."

แปลว่า:พวกเขามีนม

October 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SorrSiann

He she it ใช้ has I you we they ให้ have


https://www.duolingo.com/profile/RattakornA

ไม่ใช่hasเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/VanEarthTu

Hasใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/EmdMHc

เกมบ้ารึไงเขียนถูกแต่บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/OtsukaAi

พิมพ์ผิด กร๊าาาก พงก-พวก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย