"They do not want to wait anymore."

Translation:Už nechtějí čekat.

October 4, 2017

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Mark36905

Could one say: nechtějí čekat dál?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

That is a bit awkward. The adverb "dál(e)" does also have this meaning (at the bottom). However, I would expect a different order with dál in front of the infinitive.

Nechtějí dál čekat.

SSJČ:
2. způsobu n. času (u slovesa vyjádřeného i nevyjádřeného) vyjadřuje pokračování děje: číst d., mluvit d.; d. se o to nestarat; jít dál a dál(e); tak d. pokračuj; nemohl d. pokračovat v řeči, v práci ap.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.