"Mymouthisred."

แปลว่า:ปากของเธอสีแดง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/FongFOAM

ต้องเป็น "ปากของฉันสีแดง"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ToonTasana

ใช่ ๆ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 14
  • 12
  • 257

ปากของฉันสีแดง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย