"My mouth is red."

แปลว่า:ปากของเธอสีแดง

October 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/FongFOAM

ต้องเป็น "ปากของฉันสีแดง"


https://www.duolingo.com/profile/pDjV17

ปากของฉันสีแดง


https://www.duolingo.com/profile/PakawatKra

ตกลงปากเมิงหรือปากกุแดง สงใสมีต่อย


https://www.duolingo.com/profile/HaveHadHas

There is a mistake in this topic.


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

แก้ด่วนครับ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ปากของฉันสีแดง


https://www.duolingo.com/profile/5xaQ7

ไม่เคยแก้สักครั้ง


https://www.duolingo.com/profile/mukky26

ทำไมใช้ My เป็น ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/janya369

ปากของฉันสีแดง


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ผิดแล้วก็ผิดอีก..ไม่อายบ้างหรือไร?


https://www.duolingo.com/profile/janya369

ต้องเป็นปากของฉันสีแดง


https://www.duolingo.com/profile/chukait

แก้ไขดถอะอายเขา จริงใจสร้างโปรปกรมหน่อย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย