Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I read the menu."

แปลว่า:ฉันอ่านรายการอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/P.PP1

เมนูก็รายการอาหารนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา