Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mục đích của việc điều trị như vậy là gì?"

Dịch:What is the purpose of such treatment?

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 715

What is the aim of such treatment

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhi75128

Hok hiểu tại sao lại dùng such. What is the purpose of the treatment? Ko dc sao?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vu1410

Đơn giản là... điều trị "như vậy" mang nghĩa xác định @@

1 tuần trước