"Feel what?"

แปลว่า:รู้สึกอะไร

October 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinaiSawas

รู้สึกอะไรมันดูแปลกสำหรับภาษาไทย


https://www.duolingo.com/profile/Nine.tails

มันเป็นรู้สึกยังไงมากกว่าค่ะ แปลกๆนะ รู้สึกอะไร


https://www.duolingo.com/profile/Gemini580803

แปลตรงตัวดี โคตรไทยเลย


https://www.duolingo.com/profile/ComEnInTec

รู้สึก​อะไร คำเดียว​กับเฉลย​เป๊ะ​ แต่ผิด what the fuck!!


https://www.duolingo.com/profile/chiharu820867

คำถามควรเป็น รู้สึกอย่างไรมากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/Gana27674

รู้สึกอะไร?


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is this supposed to mean something in English?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย