"Does the apple belong to you?"

แปลว่า:แอปเปิ้ลลูกนี้เป็นของคุณมั้ย

October 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PhanMills

ตอบถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/AuauuEllio

ตอบถูกแล้ว แต่ทำไมบอกผิด!!


https://www.duolingo.com/profile/Eddie_25

มั้ยตรวจสอบด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย