1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ผู้ชายคนหนึ่งและแอปเปิ้ลลูกห…

"ผู้ชายคนหนึ่งและแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:A man and an apple

October 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/gw5w1

แล้วสรุปว่าขอ้ไหนทุก


https://www.duolingo.com/profile/gw5w1

ข้อไหนถูกนี่ทำมาทุกข้อแต่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Got_Ji

ฉันตอบถูก แต่มันเป็นผิด


https://www.duolingo.com/profile/PhianwitTh

เขียนถูกสิบรอบแล้วยังไม่ผ่านอีก งง


https://www.duolingo.com/profile/TidawanPri

one man and one apple.


https://www.duolingo.com/profile/TharadonRo

ใส่จุดท้ายประโยคก็ผิดครับ


https://www.duolingo.com/profile/JidapaSuch

A man and an apple ???? Isaac Newton??


https://www.duolingo.com/profile/FQ5t7

A man and an apple


https://www.duolingo.com/profile/jed607810

ใช้ the man ไม่ได้อ่ออ


https://www.duolingo.com/profile/FSCc1G

ตอบ A man and one apple

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย