"They left my son here yesterday."

แปลว่า:พวกเขาได้ทิ้งลูกชายของฉันไว้ที่นี่เมื่อวานนี้

October 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AmpThitipa1

ไม่มีคำว่าได้ ก็ไม่ได้หรอคะ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย