"A spider"

แปลว่า:แมงมุมตัวหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NataponPra

A spider =แมงมุมตัวหนึ่ง แต่ A cat = แมว มันทำให้สับสนนะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/2DUM1

ช่ายยย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RattakornA

ผิดตรงไหนอะงง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย