"A spider"

แปลว่า:แมงมุมตัวหนึ่ง

October 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NataponPra

A spider =แมงมุมตัวหนึ่ง แต่ A cat = แมว มันทำให้สับสนนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/2DUM1

ช่ายยย


https://www.duolingo.com/profile/RattakornA

ผิดตรงไหนอะงง


https://www.duolingo.com/profile/timecatt

แมงมุมหนึ่งตัวไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย