"The box"

แปลว่า:กล่อง

October 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ทำไมต้องกล่องใบนั้น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

กล่องเฉยๆได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย