"Αυτό συνεχίζει σήμερα."

Μετάφραση:It continues today.

πριν από 1 χρόνο

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.