"Η φιλοσοφία είναι ένα είδος επιστήμης;"

Μετάφραση:Philosophy is a kind of science?

πριν από 1 χρόνο

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Michael409270

Η ερώτηση στα αγγλικά είναι σωστή ή πρέπει να μπει το ρήμα πρώτα;

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Konstantin716578

Το ρήμα am, are, is, was κτλ μπένει μετά το ουσιαστικό.

πριν από 11 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.