"Η φιλοσοφία είναι ένα είδος επιστήμης;"

Μετάφραση:Philosophy is a kind of science?

October 8, 2017

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Michael409270

Η ερώτηση στα αγγλικά είναι σωστή ή πρέπει να μπει το ρήμα πρώτα;

October 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Konstantin716578

Το ρήμα am, are, is, was κτλ μπένει μετά το ουσιαστικό.

January 7, 2018
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.