"Tôikhôngphảimộthọcsinh."

Dịch:I am not a student.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/obito761150

tôi không phải là học sinh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/winny212000

Từ student nghe thì thuộc chứ sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.