Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không phải là một học sinh."

Dịch:I am not a student.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/obito761150

tôi không phải là học sinh

11 tháng trước