Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"That does not affect me."

แปลว่า:นั่นไม่มีผลต่อฉัน

0
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/wGsN7

พิมพ์ถูกตามเฉลยแล้วก็ยังผิด เฮ่อ

0
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา