Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He reads the newspaper."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือพิมพ์

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wattanapol

ของผม มันให้กดว่า เค้า แทนที่จะเป็น เขา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Natchnanap

เหมือนกัน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nathatnat

น่าจะใช้คำว่าเขามากกว่าเค้านะคะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NunTammine

ใช้ค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pongsapak0

เหมือนกัน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/dommok

ตกคำว่าพิมพ์555

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา