"Mycolorispink."

แปลว่า:สีของฉันเป็นสีชมพู

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/khowfang1

ตอบว่า สีชมพูเป็นของฉัน ก็ผิด งุยๆ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย