"Why aren't your bears here?"

Translation:Proč tady nejsou tví medvědi?

October 9, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/Karolina660330

I said Proč nejsou tví medvědi tady? And the computer said I used wrong words, and gave the answer Tady nejsou tví medvědi proč...

October 9, 2017
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.