Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเรามีนม"

แปลว่า:We have milk.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/FordPoonna

ทำไมใช้some?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา