Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/Ioanna678593

Trouble with the "comments" of exercises of day. Πρόβλημα με τα σχόλια των ασκήσεων της ημέρας.

Ioanna678593
  • 22
  • 11
  • 11
  • 82

Trouble with the "comments" of exercises of day in the units "Past" and Adjectives. It is not open the "comment" of every exercise. How I resolve this? Αντιμετωπίζω πρόβλημα με τα σχόλια των ασκήσεων της ημέρας στις ενότητες "Αόριστος" και "Επίθετα" . Δεν ανοίγει το "σχολιάστε" της κάθε άσκησης. Πως θα το επιλύσω;

πριν από 1 χρόνο

0 σχόλια