1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. Trouble with the "comments" o…

https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

Trouble with the "comments" of exercises of day. Πρόβλημα με τα σχόλια των ασκήσεων της ημέρας.

Trouble with the "comments" of exercises of day in the units "Past" and Adjectives. It is not open the "comment" of every exercise. How I resolve this? Αντιμετωπίζω πρόβλημα με τα σχόλια των ασκήσεων της ημέρας στις ενότητες "Αόριστος" και "Επίθετα" . Δεν ανοίγει το "σχολιάστε" της κάθε άσκησης. Πως θα το επιλύσω;

October 10, 2017

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.